محصولات اصلی

پایه کیک 6 ضلعی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

محصولات اصلی

پایه کیک دایره

۶۵۰,۰۰۰ تومان

استند کیک فلزی

پایه کیک فلزی مدل دو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

استند کیک فلزی

پایه کیک فلزی مدل یک

۲۰۰,۰۰۰ تومان