استند طبقاتی فینگرفود

۵۵۰,۰۰۰ تومان

طول کفی : ۲۰سانتی متر

عرض کفی : ۳۶سانتی متر

ارتفاع : ۶۰سانتی متر