با تحمل وزن خیلی زیاد

قطر کفی بالا : 15سانتی متر

قطر دایره : 18سانتی متر

قطر کفی پایین : 15سانتی متر

ارتفاع میله : 12سانتی متر

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کفی بالا : 20سانتی متر

کفی پایین : 20سانتی متر

ارتفاع : 20سانتی متر

۳۳۰,۰۰۰ تومان

با تحمل وزن خیلی زیاد

قطر کفی بالا : 15سانتی متر

قطر کفی پایین : 15سانتی متر

ارتفاع میله : 12سانتی متر

۲۸۰,۰۰۰ تومان

قطر صفحه ی پایین: 18

ارتفاع میله بین کفی ها 20

قطر صفحه ی بالا: ۱۵

ارتفاع 3 میله نگه دارنده 12

جنس : فلز

۲۵۰,۰۰۰ تومان

با تحمل وزن خیلی زیاد قطر کفی بالا : ۱۹سانتی متر قطر کفی پایین : ۱۹سانتی متر ارتفاع میله : 12سانتی متر

۴۰۰,۰۰۰ تومان

قطر کفی ۳۰ ارتفاع کل ۵۲ سانت

کفی ۱۵ سانت

ارتفاع میله اویز۲۵

تحمل وزن بالا

۳۵۰,۰۰۰ تومان

قطر کفی ۲۰ سانت

ارتفاع ۲۰ سانت

رنگ طلایی استاتیک

۳۵۰,۰۰۰ تومان

کفی بالا : 30سانتی متر

کفی پایین : 30سانتی متر

ارتفاع : 10سانتی متر

۳۸۰,۰۰۰ تومان

قطر دایره ۴۳ سانتی متر ارتفاع ۵۳ سانتی متر به همراه میله و کفی قلب

۳۶۹,۰۰۰ تومان

طول کفی : ۲۰سانتی متر عرض کفی : ۳۶سانتی متر ارتفاع : ۲۰سانتی متر

۳۳۰,۰۰۰ تومان

طول کفی : ۲۰سانتی متر عرض کفی : ۳۶سانتی متر ارتفاع : ۱۰سانتی متر

۳۸۰,۰۰۰ تومان

از:۵۰۰,۰۰۰ تومان